Projektujemy

Wykonujemy projekty budowlane indywidualne w różnych kategoriach, oferując komplet usług począwszy od pomiarów i wykonania map geodezyjnych aż do uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Podstawowa wycena prac projektowych;
 • Projekty budowlane, wykonawcze, projekty zagospodarowania terenu oraz wizualizacje;
 • Projekty branżowe we współpracy z doświadczonymi inżynierami z poszczególnych dziedzin w tym: mapy do celów projektowych i prawnych, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, instalacje gazowe, instalacje elektryczne, projekty zjazdów;
 • Analiza terenu pod kątem nasłonecznienia, warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, kontekstu otoczenia;
 • Analiza racjonalnego wykorzystania nieruchomości pod względem funkcjonalnym, ekonomicznym i estetycznym;
 • Doradztwo w zakresie doboru technologii budowy, konstrukcji, instalacji elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych wraz z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań;
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Projekty elementów małej architektury;
 • Projekty przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontów, termomodernizacji.

Uzgadniamy

Przeprowadzimy Cię przez cały proces administracyjny do momentu rozpoczęcia budowy:

 • Uzgodnimy i uzyskamy dokumentację wymaganą do rozpoczęcia budowy, uzyskamy decyzję o ustalenie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę oraz wszelkie zwolnienia wynikające z przepisów szczególnych takich jak prawo wodne, prawo ochrony środowiska
 • Reprezentujemy Cię przed organami administracji publicznej do momentu rozpoczęcia budowy
 • Uzyskamy wymagane uzgodnienia u rzeczoznawców w odpowiednich branżach w tym ochrony pożarowej oraz higieniczno-sanitarnej i BHP
 • Dokonamy analizy możliwości lokalizacji Twojej inwestycji - ZANIM zakupisz działkę, skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci ustalić możliwości inwestycyjne zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Nadzorujemy

Zależy nam na prawidłowej i solidnej realizacji naszego projektu tak samo jak Tobie:

 • Zapewniamy nadzór autorski na indywidualne zlecenie.
 • Polecimy sprawdzonych wykonawców oraz kierownika budowy.